Finanse

gospodarka oraz biznes online

16
sty

Najlepszy sposob na oszczedzanie

rp_gospodarka3.jpg

Szukając pomysłu na pomnożenie swoich pieniędzy dobrze jest najpierw zastanowić się nad tym, ile środków możemy przeznaczyć na ten cel, jakiego zysku oczekujemy oraz czy zależy nam na szybkim zysku, czy też możemy trochę poczekać, licząc na większy zysk? Jeśli tylko możemy sobie na to pozwolić, warto rozdzielić nasze oszczędności na kilka niezależnych części i każdą z nich ulokować w innym miejscu. Mogą to być np. obligacje Skarbu Państwa zapewniające pewny, choć może niewielki zysk, gra na giełdzie wiążąca się  [ Read More ]

Read More
02
gru

Przyklad dealera

rp_finanse12.jpg

Dealerzy używanych samochodów wytwarzają potrzebne na rynku informacje, stając się specjalistami w ocenie jakości używanych aut. Jeśli wiedzą, że dany samochód jest w dobrym stanie, mogą go sprzedać ze swego rodzaju poręczeniem: albo w formie bezpośredniej, takiej jak wystawienie gwarancji, albo pośredniej, poręczając własną reputacją i uczciwością. Ludzie są bardziej skłonni nabywać auta od pośredników, którzy gwarantują ich jakość, zaś dealerzy zarabiają na wytwarzaniu informacji o jakości wozu, sprzedając go po cenie wyższej niż cena nabycia. Dealerzy, którzy sami kupują  [ Read More ]

Read More
02
gru

Przewidywania

rp_ekonomia6.jpg

Debata nad dopuszczeniem banków do podejmowania działalności na rynkach papierów wartościowych nie została jak dotąd rozstrzygnięta. Poszukiwania źródeł zysków oraz innowacji finansowych skłoniły jednak banki i inne instytucje finansowe do omijania założeń ustawy Glassa-Steagalla i przekraczania granic dzielących ich tradycyjne domeny działalności. Nawet instytucje o pierwotnie niefinansowym profilu wkroczyły w obszary bankowości i papierów wartościowych. Spółki takie jak General Motors, Ford czy General Electric oferują za pośrednictwem filii finansowych kredyty ratalne dla swoich klientów; detaliści w rodzaju J.C.Penney, Montgomery Ward  [ Read More ]

Read More
02
gru

Program trading i ubezpieczenie porfela

rp_gospodarka10.jpg

Na fali dyskusji, jaka powstała po załamaniu na rynku akcji w czarny poniedziałek, 19 października 1987 r., kiedy rynek akcji stracił przeszło 20% wartości w ciągu jednego dnia, pojawiły się oskarżenia, wysuwane wobec technik giełdowych opartych na transakcjach futures na wskaźniki giełdowe (przede wszystkim przez Komisję Brady’ego, powołaną przez prezydenta Reagana do zbadania sytuacji na rynku akcji), które obciążały wymienione strategie odpowiedzialnością za krach na giełdach. Jedna z technik tego rodzaju, nazywana program trading, polega na dokonywaniu prowadzonych przez komputer  [ Read More ]

Read More
02
gru

Problemy srodkow elektronicznych

rp_finanse33.jpg

Elektroniczne środki płatności mogą przysparzać wiele problemów związanych z bezpieczeństwem i prawem do prywatności. Często słyszymy w mediach wiadomości o hakerach, którzy nielegalnie wdarli się do komputerowej bazy danych i pozmieniali zapisane w niej informacje. Fakt, że nie jest to zjawisko wyjątkowe oznacza, że pozbawione skrupułów osoby mogą dotrzeć do rachunków bankowych w elektronicznych systemach płatniczych i wykraść pieniądze, transferując je z cudzych rachunków na własne. Zdarzenie takie miało naprawdę miejsce w 1995 r., kiedy rosyjski programista komputerowy włamał się  [ Read More ]

Read More
02
gru

Problematyka nadzoru

rp_gospodarka11.jpg

Szczególne problemy wiążą się z prowadzeniem nadzoru banków zaangażowanych w działalność międzynarodową i z tego tytułu dysponujących możliwościami szybkiego przenoszenia swoich operacji z jednego państwa do innego. Władze nadzoru bankowego ściśle kontrolują operacje krajowe banków, często jednak nie mają potrzebnych danych lub możliwości monitorowania operacji prowadzonych przez bank w innych państwach, czy to za pośrednictwem zagranicznych filii banków krajowych, czy też krajowych oddziałów banków zagranicznych. Poza tym, jeśli bank prowadzi działalność na terytorium kilku państw, nie zawsze jest jasne, którego  [ Read More ]

Read More